Hej och Välkommen!
1. Personuppgifter
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Adress:
Personnummer:
Postnr:
Ort:
Telefon:
Födelseort:
Mantalsskriven i Gävle åren:
Föräldrars namn och adress:
2. Sökt utbildning eller praktik i utlandet
Kurs / Linje / Praktikinriktning:
Läroanstalt / Företag:
Ort och land:
Studietid / Praktiktid:
3. Beräknade kostnader för utlandsvistelse
Kursavgift:
Litteraturkostnader:
Resekostnader:
Logi och uppehälle:
Ev. övriga:
4. Finansieringsplan
5. Önskat stipendiebelopp
Belopp:
6. Planerad yrkesinrikting / motiv för val av utbildning och lärosäte i utlandet
7. Nuvarande sysselsättning
Utbildning / Arbete Läroanstalt / Arbetsgivare Tidpunkt
8. Utbildning
Examen / Kurs Läroanstalt Tidpunkt
9. Praktik
Typ av praktik Arbetsgivare Tidpunkt
10. Bifoga filer11. Godkännande av PUL

PUL