Behörighetskrav

Stipendium kan sökas av yngre personer, som är födda och/eller uppväxta i Gävle eller sedan flera år bosatta och mantalsskrivna där. Det som är född och uppväxt i Gävle, men därefter avflyttat, kan också komma ifråga om fortsatt personlig anknytning till kommunen finns. Med ”personlig anknytning” avses t ex att sökandes föräldrar bor kvar i Gävle.

För Gästriklandsfonden gäller motsvarande krav avseende anknytning till Gästrikland.