Gästriklandsfonden

Stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden, bildades 1975 genom sammanläggning av stiftelsen Brukspatron Per Erikssons donationsfond, Gästriklandsfonden och stiftelsen Hedvig Ulfsparres donationsfond. Gästriklandsfonden är en privat stiftelse.

Handelskammarens fullmäktige har möjlighet att föreslå personer med anknytning till Gästrikland, som befinns lämpliga, till stipendier ur Gästriklandsfonden.

Stipendiebelopp ut Gästriklandsfonden är på ett halvt basbelopp per stipendiat. Handelskammaren har utarbetat en praxis som innebär att i övrigt lämpliga personer, som ej uppfyller de speciella krav som stadgarna i Rettigs- och Köpmannaföreningens fonder uppställer, kan föreslås till Gästriklandsfonden.

Beslut om stipendier ut Gästriklandsfonden fattas av dess styrelse, vilken sammanträder årligen i maj/juni.