Rapportering

Stipendiat är skyldig att snarast och senast tre månader efter avslutad vidareutbildning, för vilket stipendium erhållits, skicka in en skriftlig rapport över sin resa till Handelskammaren.
 
Rapporten ska vara på minst två sidor och innehålla uppgift om:
  1. Vem du är
  2. Vad du läser/läst och hur långt du kommit
  3. Vad du fick stipendium för
  4. Vad du tycker om den utbildningen
  5. Vad du ska göra nu
  6. Vad du anser dig ha haft för utbyte av resan