Resestipendiefonder

John Rettigs Resestipendiefond
John Rettigs Resestipendiefond grundar sig på ett av änkefru Antonie Rettig den 6 april 1932 upprättade testamente av följande lydelse: ”Till Gefle stad donerar jag etthundrafemtiotusen (150.000) kronor till att förvaltas under namn av John Rettigs Resestipendiefond”.

John Rettigs Resestipendiefond förvaltas således av Gävle Stad, medan beslut om tilldelande av stipendier fattas av Handelskammaren i Gefle.
 
Gefle Köpmannaförening Stipendiefond – Ernst, Sven och Jacob Engwalls Stipendiefond
Gefle Köpmannaförening överlämnar 1983, som gåva till Handelskammaren i Gävle för Gävleborgs, Kopparbergs och Uppsala län, bankmedel och aktier. Ändamålet med gåvan är att denne skall utgöra grundkapital i ”Gefle Köpmannaförenings som Ernst, Sven och Jacob Engwalls resestipendiefond”.

Förvaltningen av fonden skall självständigt handhas av Handelskammaren i Gefle.