Hej och Välkommen!


Stipendiet avser vidareutbildning utomlands inom ämnesområden med anknytning till handel och industri. Sökande, som skall ha gått ut gymnasieskolan, förutsätts alltså ha en viss grundläggande utbildning inom nämnda områden. Stipendium kan även sökas för rena språkstudier utomlands, om den sökande i sin utbildning i övrigt visar en klar inriktning på ämnesområden som direkt hänför sig till handel eller industri.
 
1. Personuppgifter
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Adress:
Personnummer:
Postnr:
Ort:
Telefon:
Födelseort:
Mantalsskriven i Gävle åren:
Föräldrars namn och adress:
2. Sökt utbildning eller praktik i utlandet
Kurs / Linje / Praktikinriktning:
Vad innebär kursen i klartext:
Läroanstalt / Företag:
Ort och land:
Studietid / Praktiktid:
3. Beräknade kostnader för utlandsvistelse
Kursavgift:
Litteraturkostnader:
Resekostnader:
Logi och uppehälle:
Ev. övriga:
4. Finansieringsplan
5. Önskat stipendiebelopp
Belopp:
6. Målsättning med studierna / Planerad yrkesinrikting
7. Nuvarande sysselsättning
Utbildning / Arbete Läroanstalt / Arbetsgivare Tidpunkt
8. Utbildning
Examen / Kurs Läroanstalt Tidpunkt
9. Praktik
Typ av praktik Arbetsgivare Tidpunkt
10. Tidigare stipendium från er
Har tidigare erhållit stipendium från er:
11. Jag hitta information om stiftelsen via
Jag hitta information information om stiftelsen via:
Om annat:
12. Bifoga filer13.


14. Godkännande av hantering av personuppgifter