Hej och Välkommen!


Stipendiet avser vidareutbildning utomlands inom ämnesområden med anknytning till handel och industri. Sökande, som skall ha gått ut gymnasieskolan, förutsätts alltså ha en viss grundläggande utbildning inom nämnda områden. Stipendium kan även sökas för rena språkstudier utomlands, om den sökande i sin utbildning i övrigt visar en klar inriktning på ämnesområden som direkt hänför sig till handel eller industri.

På grund av pandemin Covid-19
Så delas inga resestipendier ut under 2021