Stipendiefonder

Välkommen till vår hemsida resestipendier som adminstreras av Mellansvenska Handelskammaren i Gävle. Resestipendier är samlingsnamnet på flera stipendiefonder med en gemensam ansökan. 

Yngre personer som är födda och/eller uppväxta i Gävle är välkomna att söka resestipendier ur ”John Rettigs Resestipendiefond" och ”Gefle Köpmannaföreningens- och Ernst, Sven och Jacob Engwalls stipendiefond”. Ur Gästriklandsfonden kan personer uppväxta i Gästrikland söka stipendier. Stipendierna är avsedda för utlandsstudier/-praktik inom ämnesområden med anknytning till handel och industri.

Observera att stipendium ur dessa fonder närmast är att betrakta som ett bidrag till den aktuella utbildningen, vilket förväntas bli huvudsakligen finansierad på annat sätt.
 
Anslagspolicy:
Vilka som i slutänden får stöd från resestipendiefonderna beslutas av Handelskammarens stipendienämnd. Stipendienämndens beslut kan ej överklagas.
 
Utannonsering:
Stipendierna utannonseras årligen i februari månad i ortens tidningar och tillkännages samtidigt även vid universitet, högskolor och ett flertal andra aktuella läroanstalter i landet samt på Handelskammarens hemsida.
 
Sista ansökningsdag:
15 april
Beslut fattas innan maj månads utgång.