Studieinriktning

Stipendiet avser vidareutbildning utomlands inom ämnesområden med anknytning till handel och industri. Sökande, som skall ha gått ut gymnasieskolan, förutsätts alltså ha en viss grundläggande utbildning inom nämnda områden. Stipendier beviljas ej för utbildning som på jämförbar nivå kan erbjudas i Sverige. Dock kan utbytesstudier, t ex enligt Erasmus-överenskommelsen, komma ifråga. Stipendier beviljas ej för längre tid än ett läsår.

Stipendium kan även sökas för rena språkstudier utomlands, om den sökande i sin utbildning i övrigt visar en klar inriktning på ämnesområden som direkt hänför sig till handel eller industri. Det är också i övrigt ett villkor att den sökande kan styrka att hon/han har tillräckliga kunskaper i det aktuella språket för att kunna tillgodogöra sig den utbildning som stipendiet avser.